Är du i behov av hjälp?

OBS! Befinner du dig i en akut situation med fara för ditt liv? Ring 112!

Vi kan stötta dig via telefon, mejl eller att du kommer på ett personligt besök. Det som känns bäst för dig.

Vi kan erbjuda bland annat:

  • Stödsamtal
  • Rådgivning
  • Hjälp med förmedling av skyddat boende för dig och dina barn
  • Stöd i kontakt med myndighet, polis, advokat m.m.

Tveka inte att kontakta oss!

Telefon: 08-550 170 80

Epost: kontakt.kvinnojouren@sodertaljejourerna.se