Hedersrelaterat våld

Vad som särskiljer hedersrelaterat våld från annat patriarkalt våld är att det är ett kollektiv som består av familj, släkt och landsmän som utövar våldet. Centrala värden är skam, heder och bevarandet av kvinnors oskuld. Kvinnors oskuld upprätthåller hedern i en familj och deras beteende är väsentlig för att skam inte ska dras över familjen.

Hedersnormer är inte knutna till någon viss religion eller etnisk grupp men ofta har kollektivet sin bakgrund i icke-demokratiska samhällen med starkt patriarkala familjesystem

Kontrollen för att bevara hedern kan se ut på olika sätt. Allt från begränsningar i vardagen såsom möjligheten att utöva en sport, delta i fritidsaktiviteter, umgås med vänner till att tvingas till att gifta sig med någon som familjen har valt. Även killar utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck tex genom att tvingas till äktenskap eller att måsta utöva kontroll över exempelvis en syster.

Den som bryter mot hedersnormerna bestraffas och skuldbeläggs. Den som utövar bestraffningen tvingas eller uppmuntras av kollektivet.

Källa: unizon.se