Om oss

Kvinnojouren Annfrid i Södertälje tillhör den ideella föreningen Brottsoffer-, Kvinno- och Ungdomsjouren i Södertälje, Salem och Nykvarn. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening.

Syfte och mål
Kvinnojourens syfte är att möta och stötta våldsutsatta kvinnor och deras barn. Kvinnojouren tar främst emot kvinnor från Södertälje, Salem, Nykvarn och Trosa – men alla kvinnor är välkomna att höra av sig till oss. Vi står för nuvarande utan ett skyddande boende men har som målsättning att öppna ett boende under 2017.

Finansiering
Kvinnojouren drivs främst av kommunala bidrag från Södertälje och Salems kommuner. Vi söker även fondmedel från bland annat Socialstyrelsen och Unizon för att driva verksamheten.

Personal
Kvinnojouren har en heltidsanställd verksamhetsansvarig, en heltidsanställd kurator/ volontärsamordnare samt volontärer.

Samarbete
Kvinnojouren samarbetar med en mängd olika myndigheter och organisationer. Fram för allt sker ett samarbete med Juventas Ungdomsjour och med Brottsofferjouren då våra verksamheter delar lokal.

Riksförbund
Kvinnojouren är medlemmar i Unizon.