Aktuellt

Utifrån den rådande situationen med Corona/Covid-19 som landet och världen befinner sig i vill vi på Södertäljejourerna uppmana dig att hjälpa oss att sprida detta meddelande!

Södertäljejourerna, bestående av Kvinnojouren Annfrid, Juventas ungdomsjour och Brottsofferjouren Södertälje vill uppmuntra alla att hjälpa oss att sprida våra kontaktuppgifter till de som behöver stöd. Vi vänder oss till dig som är utsatt för våld, riskerar att bli utsatt eller vittnar om våld mot andra. Våld är mycket mer än ett slag, våld är kontroll, manipulation, verbala kräkningar, subtila handlingar. Ingen får lämnas ensam trots att fler barn, kvinnor och andra utsatta riskerar att lämnas hemma med sin förövare i högre utsträckning än tidigare. Vi vänder oss även till alla som känner oro, stress över den situation världen befinner sig i.

Hjälp oss att hjälpa andra!

Kvinnojouren Annfrid

Telefon (vardag kl 9-15): 08-550 170 80

Chatt (tisdagar kl17-19): https://kvinnojourenannfrid.chatt.unizon.se

Mail: kvinnojourenannfrid@sodertaljejourerna.se

Juventas ungdomsjour

Vår chatt: https://juventasungdomsjour.chatt.tjejjouren.se
Tisdagar kl. 18.30-21.00.

Mail: juventasungdomsjour@sodertaljejourerna.se

Stödtelefon: 08-550 680 60. Helgfria torsdagar kl. 12.00-15.00

Brottsofferjouren Södertälje

Måndag-torsdag kl. 09.00-15.00.

Över lunch och om vi sitter tillfälligt upptagna i tex. möte eller andra stödsamtal, kopplar vi vår telefon till Brottsofferjourens Telefoncentral. De meddelar oss att du ringt och vi återkommer till dig så snart vi kan.

Telefoncentralen har öppet måndag-torsdag 09.00-19.00 samt fredag 09.00-16.00.

Telefon: 070 494 68 75

Mail: info@sodertalje.boj.se