Om oss

Kvinnojouren Annfrid i Södertälje tillhör den ideella föreningen Södertäljejourerna, tidigare kallat Brottsoffer-, Kvinno- och Ungdomsjouren i Södertälje, Salem och Nykvarn. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening som vilar på en feministisk och antirasistisk värdegrund.

Syfte och mål
Kvinnojourens syfte är att möta och stötta våldsutsatta kvinnor och deras barn. Kvinnojouren tar främst emot kvinnor från Södertälje, Salem, Nykvarn och Trosa – men alla kvinnor är välkomna att höra av sig till oss. Vi står för nuvarande utan ett skyddande boende men har som målsättning att Södertälje kommun ska ha ett skyddat boende i framtiden.

Finansiering
Kvinnojouren drivs främst av kommunala bidrag från Södertälje, Salem, Nykvarn och Trosa kommun. Vi söker även fondmedel från bland annat Socialstyrelsen för att driva verksamheten. Som privatperson eller företag kan du sponsra vår förening genom att bli medlem eller ge en engångssumma.

Personal
Kvinnojouren har en heltidsanställd verksamhetsansvarig, en kurator/volontärsamordnare samt ca 15 volontärer.

Samarbete
Kvinnojouren samarbetar med en mängd olika myndigheter och organisationer. Framförallt sker ett samarbete med Juventasungdomsjour och Brottsofferjouren i Södertälje då våra verksamheter ingår i samma förening.

Riksförbund
Kvinnojouren är medlemmar i Unizon.